Present Value Corporate Finance richt zich met name op middelgrote
bedrijven en op familiebedrijven met een opvolgingsprobleem.
Onze diensten omvatten advisering en ondersteuning rondom:

Fusies en overnames :
 • verkoop van ondernemingen
 • koop van ondernemingen
 • fusies en joint ventures
 
Management buy-outs en Management buy-ins :
 • het zittende management koopt de aandelen van de huidige
  eigenaar (MBO)
 • een zich inkopende manager koopt de aandelen van de huidige
  eigenaar (MBI)
 
Bedrijfsopvolging :
 • binnen de familie
 • extern
 
Waardebepaling :
 • in het kader van een fusie- en overnameproces
 • voor andere doeleinden (bijvoorbeeld bij arbitrages)
 
Financieringsvraagstukken :
 • in het kader van een fusie- of overnameproces
 • in het kader van de herstructurering van een balans
 • in het kader van expansiefinanciering