Corporate Restructuring

Jarenlange eraring in economisch sterk wisselende tijden heeft ons gevormd tot allround senior adviseurs die ondernemers en ondernemingen helpen bij het overwinnen van uitdagende situaties.

Wat is de achtergrond van Present Value en Alterim inzake crisismanagement?

Bertus: De ondernemers achter Present Value en Alterim beschikken over jarenlange ervaring binnen het domein Finance & Control, vanuit zowel consultancy, directievoering als private equity. Deze praktijkervaring in economisch sterk wisselende tijden heeft ons gevormd tot allround senior adviseurs, die ondernemers en ondernemingen helpen bij het overwinnen van uitdagende situaties.
Onze benadering van Corporate Restructuring is hier ook op gebaseerd. We zoeken samen naar de best mogelijke oplossingen voor de onderneming om weer in rustig vaarwater te komen en begeleiden de organisatie met het nemen van beslissingen en uitvoeren van de benodigde maatregelen.
Het is allemaal geen rocket science, maar het helpt wel als je veel vlieguren hebt gemaakt.

De ondernemers achter Present Value en Alterim beschikken over jarenlange ervaring

Wanneer komen ondernemingen in aanraking met crisismanagement?

Niek: Daar kunnen legio oorzaken aan ten grondslag liggen, maar de meest actuele is wel de COVID-19 pandemie en de maatschappelijke lock-down waar veel ondernemingen al negatieve impact van ondervinden, door het acuut teruglopen of geheel stilvallen van de omzet.
Ineens zijn zekerheden in de bedrijfsvoering ontwricht, jaarplannen en begrotingen kunnen overboord en de financiële veerkracht van bedrijven wordt op de proef gesteld.

Over welke onderscheidende capaciteiten beschikken jullie?

Niek: Present Value is een kleine organisatie van louter senior specialisten: we hebben jarenlange ervaring in financieel advies en financieel management. En lang niet altijd hebben we in rustig vaarwater geopereerd; we hebben de crises van begin deze eeuw en van 2008 ook doorgemaakt en daar veel van geleerd.

Meer dan 20 jaar ervaring in corporate finance heeft ons ook een uitgebreid netwerk van specialisten (juridisch, bancair, fiscaal) financiers en investeerders opgeleverd. Dat staat uiteraard ook ter beschikking van onze opdrachtgevers.

Bertus: Uniek in onze propositie is de combinatie van Corporate Finance en de diensten om de Finance & Control functie van ondernemingen te versterken. Met name in crisissituaties komt dit zeer goed van pas, omdat er scherper gestuurd moet worden en stakeholders frequenter en intensiever geïnformeerd moeten worden

We hebben jarenlange ervaring in financieel advies en financieel management.

Kunnen jullie iets (anoniems) vertellen over een recente casus?

Bertus: Momenteel zijn we betrokken bij een organisatie, die in verband met een gewenste bedrijfsopvolging tot voor kort in een verkoopproces zat. Terwijl geïnteresseerde partijen met de directie de rooskleurige vooruitzichten bespraken en biedingen overwogen, brak de COVID-19 crisis uit.
Zes weken later zijn we met de directie bezig de bakens binnen de organisatie te verzetten, opdat de continuïteit veiliggesteld wordt. We hebben direct de mogelijke staatssteun gemobiliseerd en de bank is volledig en actueel geïnformeerd.
We sturen op basis van 2 wekelijks ververste forecasts ( met name cashgericht) en bewaken de diverse korte termijn scenario’s. Uiteraard zit de scherpste bewaking op de korte termijn kasstromen.
Het mag duidelijk zijn, dat het verkoop traject is opgeschort, ‘first things first’!
Wij hebben inmiddels met enthousiasme en drive talloze opdrachten vervuld
maar zijn nog altijd zeer gemotiveerd voor nieuwe uitdagingen!
Op aanvraag verstrekken wij graag gerichte referenties.

Heeft u een vraag voor ons?
Niek Baardemans, Baardemans@presentvalue.nl of 06- 21 54 24 11,
Bertus Bove, a.bove@alterim.nl of 06- 22 20 60 70.

Meer informatie?