Werkwijze

De werkwijze van Present Value Corporate Finance vloeit voort uit de vijf pijlers waarop onze organisatie is gebouwd:

  • Onafhankelijkheid
  • Deskundigheid
  • Daadkracht
  • Betrokkenheid
  • Helderheid

Deze pijlers stellen ons in staat vanuit een eigen filosofie onze opdrachten uit te voeren.

Onafhankelijkheid

Dankzij onze onafhankelijkheid kunnen wij ons volledig richten op het belang van de opdrachtgever. Dat klinkt als iets vanzelfsprekends, in de praktijk komt het echter te vaak voor dat opdrachtgevers zich laten adviseren door niet geheel onafhankelijke partijen zoals bijvoorbeeld hun bank of eigen accountant.
Wij hebben onze handen volledig vrij en zijn daardoor in staat de deal op de voor onze cliënt optimale wijze te structureren.

Deskundigheid

Onze deskundigheid vindt haar basis in een jarenlange praktijkervaring op het gebied van corporate finance. Deze praktijkervaring stelt ons in staat onze theoretische kennis om te zetten in creatieve oplossingen. En juist die ervaring en creativiteit zijn vaak een onmisbare factor bij het succesvol kunnen afronden van een transactie.
Want elke deal is anders, ieder proces vraagt om een op maat gesneden aanpak.

Daadkracht

Onze werkzaamheden zijn volledig gericht op het welslagen van de transactie. In overleg met u als opdrachtgever bepalen we de te nemen stappen. Geen mooie verhalen, geen dikke rapporten maar gewoon hard werken en resultaat neerzetten.

Helderheid

Wij maken vooraf met onze opdrachtgever duidelijke afspraken over de te nemen stappen, de afbakening van verantwoordelijkheden en taken, alsmede over de te hanteren tarieven en te verwachten kosten.
Gedurende het proces koppelen wij deze zaken regelmatig naar u terug, zodat u op de hoogte blijft van het verloop ervan, en niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij de transactie is een voorwaarde voor succes. Dit zijn geen processen die op afstand bestuurd kunnen worden. De emoties die bij een fusie of overname een rol spelen, mogen niet worden onderschat. Zij moeten een plaats krijgen in het proces. Door onze persoonlijke betrokkenheid bij elke deal zijn wij in staat deze emoties te onderkennen en op een juiste wijze te kanaliseren.
Wederzijds vertrouwen is voor ons de basis voor een succesvolle en betrokken samenwerking.

Leer het team kennen!