Referenties

Wij zijn trots op de vele mooie projecten waaraan wij gewerkt hebben en brengen u op verzoek graag in contact met relaties van Present Value.  Onderstaand een aantal klantverhalen die een goed beeld schetsen van de wijze waarop Present Value Corporate Finance in de praktijk opereert.

Via een gezamenlijke relatie werd Present Value Corporate Finance als adviseur van oprichter en DGA Gerrit van Lagen van Lagarde Groep ingeschakeld.

Gerrit : Lagarde was in de loop der jaren uitgeg… Lees meer

Via een gezamenlijke relatie werd Present Value Corporate Finance als adviseur van oprichter en DGA Gerrit van Lagen van Lagarde Groep ingeschakeld.

Gerrit : Lagarde was in de loop der jaren uitgegroeid tot een vooraanstaande partij in telecommunicatie en beveiliging voor het MKB en de overheid. In mij eerste gesprek met Niek Baardemans van Present Value gaf ik aan dat ik Lagarde om mij moverende redenen wilde verkopen. Niek gaf mij in overweging om het bedrijf eerst beter verkoopklaar te maken. Eén van de zaken die tot een optimalere verkoop zouden kunnen leiden was het acquireren en integreren van een bedrijf dat de nog onvoldoende ontwikkelde ICT-poot bij Lagarde zou versterken.

In de loop der jaren waren er meermaals contacten geweest met het ICT bedrijf Entris uit Ede. Besloten werd om na te gaan of de aandeelhouders van Entris open zouden staan voor een verkoop van hun onderneming aan Lagarde.

Gerrit : Op dat moment stond ik nog wel wat ambivalent tegenover deze overname. Het doorkruiste een beetje mijn plan voor een snelle verkoop. Achteraf is het een goede stap geweest, het heeft de onderneming Lagarde echt verder gebracht en daarmee ook beter verkoopbaar. Het koopproces verliep heel soepel, wat mede te danken was aan de juiste toon die Niek in de gesprekken over de overname weet te vinden, waardoor er een wederzijds vertrouwen ontstaat. Verder zijn naast de deskundigheid ook de creativiteit bij het vinden van oplossingen voor hem kenmerkend.

Vrij kort na deze overname werd het verkooptraject van Lagarde Groep opgestart. Present Value Corporate Finance maakte een verkoopmemorandum en benaderde verschillende marktpartijen. Er werden van meerdere kopers non binding offers ontvangen en met een geselecteerd aantal daarvan werd verder gesproken. Parallel hieraan werd door twee nauw bij Lagarde betrokken mensen een bieding gedaan op de aandelen.

Gerrit : Het was voor mij als oprichter / DGA heel belangrijk een partij te vinden die de cultuur van Lagarde zoveel mogelijk zou bewaken en bewaren. Dat dit wellicht voor mij uiteindelijk niet de absolute hoofdprijs voor mijn aandelen zou opleveren, vond ik daaraan ondergeschikt. Ik heb dit ook met Niek besproken en we zijn de onderhandelingen gestart met de twee betrokken mensen, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een deal.

Feitelijk is sprake van een combinatie van een MBO en een MBI, omdat één van de kopers in het management van Lagarde zat en de ander werkzaam was als interim-directeur.

Gerrit : Ik ben allereerst blij dat de keuze voor deze verkoop positief heeft uitgewerkt voor de onderneming en haar medewerkers. Zelf ben ik meer dan tevreden over de deal en zeker ook over het door Present Value begeleide proces. De advisering door Present Value was uitstekend en ik zou hen zonder enige aarzeling aanbevelen bij andere partijen die op zoek zijn naar een professioneel corporate finance adviesbureau. Lees minder

Lagarde Groep

CEO Wilma Speksnijder benaderde Present Value Corporate Finance op aanwijzing van haar externe adviseur de heer Vlieg.

Wilma : Wij werden met enige regelmaat benaderd door partijen die ons wilden o… Lees meer

CEO Wilma Speksnijder benaderde Present Value Corporate Finance op aanwijzing van haar externe adviseur de heer Vlieg.

Wilma : Wij werden met enige regelmaat benaderd door partijen die ons wilden overnemen of die door ons wilden worden overgenomen. Op zeker moment werden wij benaderd door STEF, een Europese specialist op het gebied van koellogistiek voor levensmiddelen en temperatuurgevoelige producten. De interesse was dermate serieus, dat de heer Vlieg adviseerde om Niek Baardemans van Present Value Corporate Finance bij het proces te betrekken. De heer Vlieg had in het verleden bij meerdere transacties tot volle tevredenheid gebruik gemaakt van zijn diensten.

De eerste betrokkenheid van Present Value betrof onder meer het normaliseren van de cijfers voor enkele eenmalige tegenvallers in het verleden, het inschatten van de synergievoordelen die door de koper zouden kunnen worden behaald en het mede op basis daarvan opstellen van een meerjarenbegroting. Vervolgens heeft Present Value, mede op basis van internationale benchmarks, een waardering voor de onderneming Speksnijder opgesteld.

Wilma : Het belang hiervan kan niet worden onderschat. Hoewel in onderhandelingen de tegenpartij vanzelfsprekend probeert om de waardering naar beneden te krijgen, gaf de goed onderbouwde casus van Present Value voor mij een prima richting aan welke prijs voor de aandelen minimaal haalbaar moest zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit uiteindelijk heeft geleid tot een veel betere deal voor mij als verkoper.

De onderhandelingen waren stevig maar konden uiteindelijk toch binnen enkele weken positief worden afgerond.

Wilma : Het is mij toen wel duidelijk geworden hoe belangrijk het is een goede en onafhankelijke adviseur bij de onderhandelingen te betrekken. Met name op het moment dat er ook over je eigen toekomstige rol wordt gesproken. Omdat ik wist dat ik na de deal met STEF verder zou gaan, vond ik het plezierig om daar een adviseur als buffer tussen te hebben. Het was prima om ook zelf bij de onderhandelingen aanwezig te zijn, maar ik heb wel gemerkt dat bij het onderhandelen over de verkoop van de aandelen in je eigen bedrijf, het goed is om iemand in de lead te hebben die volledig rationeel met deze verkoop om gaat. Niek Baardemans heeft deze rol uitstekend ingevuld en heeft op deze wijze in belangrijke mate bijgedragen aan de succesvolle verkoop. Lees minder

Speksnijder Transport B.V.

Van Lindenberg Ingredients is een middelgrote, internationale toeleverancier voor de levensmiddelen- en de veevoederindustrie. Hoogwaardige zuivelingrediënten vinden hun weg in grote volumes maar indi… Lees meer

Van Lindenberg Ingredients is een middelgrote, internationale toeleverancier voor de levensmiddelen- en de veevoederindustrie. Hoogwaardige zuivelingrediënten vinden hun weg in grote volumes maar indien gewenst ook in kleine partijen naar diverse afnemers.

Het eerste contact tussen Present Value en VLI dateert al van 2007.

Oprichter Nico van Lindenberg : Ik zocht destijds een compagnon en vond die in de persoon van Wouter Bouwman. Via onze accountant kwam ik in contact met Niek Baardemans van Present Value. Hij heeft ons begeleid bij de transactie waarbij Wouter zich als aandeelhouder inkocht in VLI. Dit proces verliep soepel en werd door zowel Wouter als mij als zeer positief ervaren.
In de jaren na deze transactie bleef Present Value als adviseur betrokken bij VLI.

Wouter Bouwman : Niek adviseerde ons om zeker in de beginfase goed de vinger aan de pols te houden voor wat betreft de onderlinge samenwerking tussen Nico en mij. Wij hebben Niek gevraagd ons daarin te begeleiden. Na verloop van tijd hebben we dit in een vastere vorm gegoten, waarbij we op kwartaalbasis een vergadering organiseerden waarin naast de onderlinge samenwerking ook zaken als strategie, de operatie en de financiën werden besproken. Daarnaast schakelden we Present Value in voor ad hoc opdrachten op financieel gebied.
Eind 2017 gaf Nico aan dat hij binnen niet al te lange termijn wilde terugtreden als directeur en aandeelhouder van VLI.

Nico : Dat was uiteraard geen gemakkelijk besluit, temeer daar ik besefte dat Wouter gezien zijn jongere leeftijd andere ambities zou hebben. Wij hebben daar onder leiding van Niek goede gesprekken over gevoerd en uiteindelijk besloten te zoeken naar een partij die ervoor zou kunnen zorgen dat zowel mijn belang als de ambitie van Wouter konden worden ingevuld.
Present Value ging aan de slag en uiteindelijk werd een koper gevonden in het bedrijf Gebr. Fuite.

Wouter : Gebr Fuite als koper was voor mij een schot in de roos. Het vertrek van Nico konden zij mede invullen door het naar voren schuiven van eigen medewerkers. Daarnaast werd mij de mogelijkheid geboden om breder aan de slag te gaan door het opzetten en verder uitbouwen van Fuite Ingredients B.V.

Nico en Wouter : Het verkooptraject van VLI kende veel bijzondere aspecten, mede door de toch afwijkende belangen van beide aandeelhouders. Present Value heeft dit proces zeer professioneel begeleid en het is zeker aan hun deskundigheid en creativiteit te danken dat er voor ons beiden een meer dan bevredigende transactie tot stand is gekomen.

( www.vanlindenbergingredients.com ) Lees minder

Van Lindenberg Ingredients B.V.

Meer informatie?