Management Buy Out (MBO)

Het zittende management neemt de aandelen van de huidige eigenaar over. De MBO is een zeer populaire vorm van bedrijfsoverdracht, mede een gevolg van het feit dat er voor een goed opgezette MBO voldoende financieringskanalen te vinden zijn. Dit ondanks het feit dat de kopers zelf veelal niet kapitaalkrachtig zijn.

Een MBO is goed financierbaar als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

 • Krachtig, gemotiveerd en ondernemend management
 • De verkoper moet bereid zijn qua prijsstelling en dealstructuur een realistische houding aan te nemen
 • Overnamefinanciering moet binnen redelijke termijn uit de vrije cashflow van de onderneming zijn terug te betalen

Anderzijds is een MBO ook een zeer kritisch proces. Een mislukte MBO kan leiden tot frustraties voor beide partijen en tot verstoorde verhoudingen. Een goede en professionele begeleiding van dit proces is dan ook uitermate belangrijk. Koper en verkoper zullen in dat kader ieder hun eigen adviseurs in moeten huren.

Vergelijkbaar met een MBO is de MBI (Management Buy in), met dat verschil dat niet het zittende management koopt, maar nieuw management. In grote lijnen verloopt het proces vergelijkbaar als bij de MBO.

Werkwijze

Present Value Corporate Finance kan voor één van de partijen het gehele MBO-of MBI proces begeleiden, waarbij – hier als voorbeeld voor de kopers – de volgende stappen aan de orde zullen komen:

Oriëntatie

 • Onderzoek naar de haalbaarheid van een MBO
 • Opstellen businessplan
 • Waardebepaling
 • Bepalen van de gewenste dealstructuur

Dealfase

 • De onderhandelingen tussen koper en verkoper
 • Letter of intent
 • Financiering

Finalisering

 • Boekenonderzoek
 • Contracten
 • Overdracht
 • Welke zaken spelen er nog na de overdracht?

Referenties

Meer informatie?