Privacy statement Present Value

Integriteit en respect zijn de meest belangrijke voorwaarden voor het handelen van Present Value Corporate Finance. Present Value kiest als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klant. Zij wil waarde scheppen door onder meer het bieden van de best mogelijke diensten die de klant als passend ervaart. Zij vindt het belangrijk dat de klant dit ervaart en herkent in onder meer:

  • Integriteit: handelen in overeenstemming met de bedoeling die zij zegt te hebben;
  • Respect: zo met klanten omgaan dat zij het respect van de organisatie ervaren.
  • Present Value is gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
  • De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Present Value om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Present Value zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Present Value jegens u heeft aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
  • U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij Present Value.