Financiering

Financiering in het kader van ontwikkeling van bedrijfsvoering dient goed en tijdig geregeld te zijn, bij overname van ondernemingen vraagt de financiering van de koopsom aandacht.

Fusie- of overnameproces

Vrijwel ieder overnameproces wordt gedomineerd door de aard en wijze van financiering van de koopsom. In veel gevallen zal de koper niet over voldoende eigen middelen beschikken om zelf de volledige koopsom op tafel te leggen. En zelfs als dat wel het geval is, zal ervoor worden gekozen om een deel van de koopsom met vreemd geld te financieren (leverage).
Bij MBO – en MBI trajecten zien we vaak dat de verkoper als medefinancier van de deal optreedt, door een deel van de koopsom om te zetten in een lening aan de koper.
Al met al is de financiering bij een overname een proces waar veel creativiteit en kennis is vereist.

Herstructurering van een balans

Door diverse oorzaken kunnen bedrijven op een bepaald moment tegen de grenzen van hun financiering aanlopen. Er kan sprake zijn geweest van een verliessituatie, er kan teveel geld zijn geïnvesteerd,  wellicht ook is de onderneming te snel gegroeid.
In deze gevallen kan het zo zijn dat de bestaande financieringsstructuur de onderneming beperkt in haar mogelijkheden om haar financiële positie weer gezond te maken  respectievelijk om verdere groei mogelijk te maken.
Door het herstructureren van de bestaande ondernemingsfinanciering, rekening houdend met wellicht nog niet of niet voldoende benutte zekerheden, is veelal een oplossing voor deze problematiek mogelijk.

Expansie financiering

Indien een onderneming verwacht binnen afzienbare tijd een snelle groei door te maken of belangrijke investeringen te gaan doen, is het van belang daar ten aanzien van de financiering vooraf rekening mee te houden. Te vaak gebeurt het immers dat te snelle groei en/of te hoge investeringen ondernemingen in zwaar weer brengen.
Door vooraf op deze stroomversnellingen te anticiperen, is het mogelijk een dergelijke situatie te vermijden.

Present Value Corporate Finance

Present Value Corporate Finance biedt u de bouwstenen aan die vereist zijn om vraagstukken op het gebied van financiering op de juiste wijze in te vullen:

  • Een omvangrijk netwerk van financiers (banken, venture capital, informals)
  • Een onafhankelijke positie ten opzichte van deze financiers
  • Veel creativiteit en praktijkkennis
  • Een goed track-record, nodig om in de markt als serieuze partij te worden erkend.

Referenties

Meer informatie?