Waardebepaling

Waardebepalingen spelen in de meeste processen waar Present Value bij betrokken is een belangrijke rol. Het doel van de waardebepaling en het daarmee samenhangende belang van onze opdrachtgever zijn mede richtinggevend in het waarderingsproces.

Waardebepalingen komen in de volgende gevallen aan de orde:

 • Fusies en overnames
 • Management buy-outs en Management buy-ins
 • Bedrijfsopvolging
 • Herplaatsing van aandelen bij derden
 • Boedelscheiding
 • Arbitrage (bijvoorbeeld bij geschillen tussen aandeelhouders)
 • Opties op aandelen

Elementen die een rol spelen bij de waardering van een onderneming zijn onder meer:

 • Wat is de (contante) waarde van de te verwachten toekomstige opbrengsten van de onderneming?
 • Hoe ziet de financieringsstructuur van de onderneming eruit?
 • Hoe presteert de onderneming in vergelijking met branchegenoten (benchmark)?
 • Wat is de kwaliteit van het management?
 • Hoe is de concurrentiepositie van de onderneming?
 • Hoe worden branchegenoten op de beurs gewaardeerd?
 • Zijn er recente transacties bekend van verkoop van branchegenoten?

Present Value Corporate Finance beschikt over de specifieke kennis van een erkend Register Valuator. Gevoegd bij een ruime praktijkervaring zijn wij in staat op professionele wijze invulling te geven aan deze bijzondere problematiek.

Referenties

Meer informatie?