Bedrijfsoverdracht

Jaarlijks komen vele ondernemers in de fase waarbij ze afstand gaan nemen van hun bedrijf. In het verleden was het bijna vanzelfsprekend dat bedrijfsoverdracht binnen de eigen familiekring plaatsvond. Tegenwoordig komt het echter steeds vaker voor dat deze overdracht buiten de familie om wordt geregeld.

Bedrijfsoverdracht is voor de verkoper een ingrijpende gebeurtenis. Een eenmalig proces waarin afscheid wordt genomen van een opgebouwd levenswerk. Dit speelt des te sterker als de overdracht buiten de familie plaatsvindt.

De verkoper draagt zowel het eigendom als het management van de onderneming over aan zijn opvolger. Veelal is er sprake van een bepaalde overgangstijd, die echter nooit te lang mag duren. De nieuwe eigenaar moet immers geheel vrij zijn om zijn eigen ideeën te kunnen implementeren. Aan de andere kant zal hij zeker in de eerste fase gebruik willen kunnen maken van de kennis en het netwerk van de verkoper.

De transactievormen die bij de bedrijfsoverdracht aan de orde zijn:

 • Overdracht binnen de familie
 • Verkoop aan een strategische of financiële partij
 • Management buy-out (mbo) of Management buy-in (mbi).

Voor wat betreft de verkoop en de MBO verwijzen wij graag naar wat  daarover elders op deze website wordt beschreven.

Bij de overdracht binnen de familie spelen specifieke fiscale (onder meer vanuit het schenkingsrecht) en juridische aspecten een rol. Een zakelijke benadering van de transactie is voor de betrokken partijen niet altijd gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. Door de begeleiding van het proces in handen te leggen van een professional, worden problemen achteraf met betrekking tot de overdracht voorkomen.

Werkwijze

Oriëntatie

 • Onderzoek naar de haalbaarheid
 • Opstellen businessplan
 • Waardebepaling
 • Bepalen van de gewenste dealstructuur

Dealfase

 • De onderhandelingen
 • Letter of intent
 • Financiering

Finalisering

 • Contracten
 • Overdracht
 • Welke zaken spelen er nog na de overdracht

Referenties

Meer informatie?