CEO Wilma Speksnijder benaderde Present Value Corporate Finance op aanwijzing van haar externe adviseur de heer Vlieg.

Wilma : Wij werden met enige regelmaat benaderd door partijen die ons wilden overnemen of die door ons wilden worden overgenomen. Op zeker moment werden wij benaderd door STEF, een Europese specialist op het gebied van koellogistiek voor levensmiddelen en temperatuurgevoelige producten. De interesse was dermate serieus, dat de heer Vlieg adviseerde om Niek Baardemans van Present Value Corporate Finance bij het proces te betrekken. De heer Vlieg had in het verleden bij meerdere transacties tot volle tevredenheid gebruik gemaakt van zijn diensten.

De eerste betrokkenheid van Present Value betrof onder meer het normaliseren van de cijfers voor enkele eenmalige tegenvallers in het verleden, het inschatten van de synergievoordelen die door de koper zouden kunnen worden behaald en het mede op basis daarvan opstellen van een meerjarenbegroting. Vervolgens heeft Present Value, mede op basis van internationale benchmarks, een waardering voor de onderneming Speksnijder opgesteld.

Wilma : Het belang hiervan kan niet worden onderschat. Hoewel in onderhandelingen de tegenpartij vanzelfsprekend probeert om de waardering naar beneden te krijgen, gaf de goed onderbouwde casus van Present Value voor mij een prima richting aan welke prijs voor de aandelen minimaal haalbaar moest zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit uiteindelijk heeft geleid tot een veel betere deal voor mij als verkoper.

De onderhandelingen waren stevig maar konden uiteindelijk toch binnen enkele weken positief worden afgerond.

Wilma : Het is mij toen wel duidelijk geworden hoe belangrijk het is een goede en onafhankelijke adviseur bij de onderhandelingen te betrekken. Met name op het moment dat er ook over je eigen toekomstige rol wordt gesproken. Omdat ik wist dat ik na de deal met STEF verder zou gaan, vond ik het plezierig om daar een adviseur als buffer tussen te hebben. Het was prima om ook zelf bij de onderhandelingen aanwezig te zijn, maar ik heb wel gemerkt dat bij het onderhandelen over de verkoop van de aandelen in je eigen bedrijf, het goed is om iemand in de lead te hebben die volledig rationeel met deze verkoop om gaat. Niek Baardemans heeft deze rol uitstekend ingevuld en heeft op deze wijze in belangrijke mate bijgedragen aan de succesvolle verkoop.