Van Lindenberg Ingredients is een middelgrote, internationale toeleverancier voor de levensmiddelen- en de veevoederindustrie. Hoogwaardige zuivelingrediënten vinden hun weg in grote volumes maar indien gewenst ook in kleine partijen naar diverse afnemers.

Het eerste contact tussen Present Value en VLI dateert al van 2007.

Oprichter Nico van Lindenberg : Ik zocht destijds een compagnon en vond die in de persoon van Wouter Bouwman. Via onze accountant kwam ik in contact met Niek Baardemans van Present Value. Hij heeft ons begeleid bij de transactie waarbij Wouter zich als aandeelhouder inkocht in VLI. Dit proces verliep soepel en werd door zowel Wouter als mij als zeer positief ervaren.
In de jaren na deze transactie bleef Present Value als adviseur betrokken bij VLI.

Wouter Bouwman : Niek adviseerde ons om zeker in de beginfase goed de vinger aan de pols te houden voor wat betreft de onderlinge samenwerking tussen Nico en mij. Wij hebben Niek gevraagd ons daarin te begeleiden. Na verloop van tijd hebben we dit in een vastere vorm gegoten, waarbij we op kwartaalbasis een vergadering organiseerden waarin naast de onderlinge samenwerking ook zaken als strategie, de operatie en de financiën werden besproken. Daarnaast schakelden we Present Value in voor ad hoc opdrachten op financieel gebied.
Eind 2017 gaf Nico aan dat hij binnen niet al te lange termijn wilde terugtreden als directeur en aandeelhouder van VLI.

Nico : Dat was uiteraard geen gemakkelijk besluit, temeer daar ik besefte dat Wouter gezien zijn jongere leeftijd andere ambities zou hebben. Wij hebben daar onder leiding van Niek goede gesprekken over gevoerd en uiteindelijk besloten te zoeken naar een partij die ervoor zou kunnen zorgen dat zowel mijn belang als de ambitie van Wouter konden worden ingevuld.
Present Value ging aan de slag en uiteindelijk werd een koper gevonden in het bedrijf Gebr. Fuite.

Wouter : Gebr Fuite als koper was voor mij een schot in de roos. Het vertrek van Nico konden zij mede invullen door het naar voren schuiven van eigen medewerkers. Daarnaast werd mij de mogelijkheid geboden om breder aan de slag te gaan door het opzetten en verder uitbouwen van Fuite Ingredients B.V.

Nico en Wouter : Het verkooptraject van VLI kende veel bijzondere aspecten, mede door de toch afwijkende belangen van beide aandeelhouders. Present Value heeft dit proces zeer professioneel begeleid en het is zeker aan hun deskundigheid en creativiteit te danken dat er voor ons beiden een meer dan bevredigende transactie tot stand is gekomen.

( www.vanlindenbergingredients.com )