Bedrijfsopvolging

In de komende jaren zal een snel groeiend aantal bedrijven te maken krijgen met de problematiek van de bedrijfsopvolging. Het betreft hier met name de ondernemers uit de naoorlogse geboortegolf.
In het verleden was het bijna vanzelfsprekend dat bedrijfsopvolging binnen de eigen familiekring plaatsvond. Tegenwoordig komt het echter steeds vaker voor dat deze opvolging buiten de familie om wordt geregeld.

Bedrijfsopvolging is voor de verkoper een ingrijpende gebeurtenis. Een eenmalig, emotioneel  proces, waarin afscheid moet worden genomen van een opgebouwd levenswerk. Deze emotie speelt des te sterker als de overdracht buiten de familie plaatsvindt.

De verkoper draagt zowel het eigendom als het management van de onderneming over aan zijn opvolger. Veelal is sprake van een bepaalde overgangstijd, die echter nooit te lang mag duren. De nieuwe eigenaar moet immers geheel vrij zijn om zijn eigen ideeŽn te kunnen implementeren. Aan de andere kant zal hij zeker in de eerste fase gebruik willen kunnen maken van de kennis en het netwerk van de verkoper.

De transactievormen die bij de bedrijfsopvolging aan de orde zijn :

  • Overdracht binnen de familie
  • Verkoop aan een strategische of financiŽle partij
  • Management buy-out (mbo)
  • Management buy-in (mbi)

Voor wat betreft de verkoop, de mbo en de mbi verwijzen wij graag naar hetgeen daarover elders op deze website wordt beschreven.

Bij de overdracht binnen de familie spelen specifieke fiscale (onder meer vanuit het schenkingsrecht) en juridische aspecten een rol. Een zakelijke benadering van de transactie is voor de betrokken partijen niet altijd gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. Door de begeleiding van het proces in handen te leggen van een professional, worden problemen achteraf met betrekking tot de overdracht voorkomen.