Management Buy In (MBI)

Bij een MBI neemt een van buitenaf komende manager de aandelen en het management van het bedrijf over. Hoewel zeker niet zo vaak voorkomend als de MBO, kan de MBI een zeer geschikte vorm van bedrijfsoverdracht zijn.
Voorwaarden voor een geslaagde MBI zijn :

 • Een kwalitatief sterke MBI-kandidaat
 • Een goede fit tussen de MBI'er en het bedrijf
 • De verkoper / aandeelhouder moet bereid zijn het bedrijf los te laten en de MBI'er voldoende ruimte geven om te ondernemen (vertrouwen)
 • Realistische prijsstelling en dealstructuur

Present Value Corporate Finance beschikt over een netwerk van haar bekende MBI-kandidaten en is daarom in staat in voorkomende gevallen een goede en snelle match te maken tussen de MBI'er en het bedrijf.
Het MBI-proces zal er (gezien vanuit de positie van de MBI-kandidaat) als volgt uitzien :

 • Kennismaking MBI-kandidaat met bedrijf en huidige eigenaar
  Waarbij in de loop van het proces voldoende wederzijds respect en vertrouwen moet worden opgebouwd om de deal uiteindelijk te kunnen afronden
 • Opstellen Businessplan
  Nodig om de financiering te kunnen arrangeren
 • Waardebepaling
  Vaststellen wat de waarde van het bedrijf is
 • Bepalen van de gewenste dealstructuur
  Naast de prijs is het belangrijk ook  de gewenste dealstructuur vooraf te bepalen
 • De onderhandelingen tussen koper en verkoper
  Nu wordt met de verkoper onderhandeld over prijs en dealstructuur 
 • Letter of intent
  Koper en verkoper leggen de belangrijkste afspraken van de deal vast
 • Financiering
  De financiering van de deal moet worden gearrangeerd
 • Boekenonderzoek
  De koper wil weten wat hij koopt, zitten er geen lijken in de kast ?
 • Contracten
  De juristen van beide partijen leggen de deal definitief in contracten vast
 • Overdracht
  De verkoper draagt zijn bedrijf aan de manager over
 • Welke zaken spelen er nog na de overdracht ?
  Bijvoorbeeld garanties van de verkoper en een (deels) uitgestelde koopsom of lening van de verkoper