Management Buy Out (MBO)

Bij een MBO neemt het zittende management de aandelen van de huidige eigenaar over. De MBO is een zeer populaire vorm van bedrijfsoverdracht, mede een gevolg van het feit dat er voor een goed opgezette MBO voldoende financieringskanalen te vinden zijn. Dit ondanks het feit dat de kopers zelf veelal niet kapitaalkrachtig zijn.
Een MBO is goed financierbaar als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan :

 • krachtig, gemotiveerd en ondernemend management
 • de verkoper moet bereid zijn qua prijsstelling en dealstructuur een realistische houding aan te nemen
 • overnamefinanciering moet binnen redelijke termijn uit de vrije cashflow van de onderneming zijn terug te betalen

Anderzijds is een MBO ook een zeer kritisch proces. Een mislukte MBO kan leiden tot frustraties voor beide partijen en tot verstoorde verhoudingen. Een goede en professionele begeleiding van dit proces is dan ook uitermate belangrijk. Koper en verkoper zullen in dat kader ieder hun eigen adviseurs in moeten huren.
Present Value Corporate Finance kan voor één van de partijen het gehele MBO-proces begeleiden, waarbij -hier als voorbeeld voor de kopers- de volgende stappen aan de orde zullen komen :

 • Onderzoek naar de haalbaarheid van een MBO
  Het kritische karakter van een MBO noodzaakt tot een scherp haalbaarheidsonderzoek in de beginfase van het proces
 • Opstellen Businessplan
  Nodig om de financiering te kunnen arrangeren
 • Waardebepaling
  Vaststellen wat de waarde van het bedrijf is
 • Bepalen van de gewenste dealstructuur
  Naast de prijs is het belangrijk ook  de gewenste dealstructuur vooraf te bepalen
 • De onderhandelingen tussen koper en verkoper
  Nu wordt met de verkoper onderhandeld over prijs en dealstructuur ;
 • Letter of intent
  Koper en verkoper leggen de belangrijkste afspraken van de deal vast
 • Financiering
  De financiering van de deal moet worden gearrangeerd
 • Boekenonderzoek
  Een beperkt onderzoek, het management kent het bedrijf immers al
 • Contracten
  De juristen van beide partijen leggen de deal definitief in contracten vast
 • Overdracht
  De verkoper draagt zijn bedrijf aan het management over
 • Welke zaken spelen er nog na de overdracht ?
  Bijvoorbeeld garanties van de verkoper en een (deels) uitgestelde koopsom of lening van de verkoper