Wat doet de MKB-overnamemarkt in 2024?

De Nederlandse overnamemarkt is in 2023 stabiel blijven doordraaien. Door de onzekere vooruitzichten zijn kopers wel strengere voorwaarden gaan stellen, maar overall worden er nog steeds veel deals gedaan. En ondanks alle huidige turbulentie zijn ook voor 2024 de verwachtingen overwegend positief.

De Nederlandse fusie- en overnamemarkt is in het jaar 2023 op een plateau gekomen. De snelle groei van het aantal transacties in de afgelopen drie jaar lijkt enigszins afgeremd. Want registreerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2020 bijna 6.500 overnames, een jaar later werd dat aantal overtroffen met ruim 7.200 overnames, een groei van ruim tien procent.

Ondanks de oorlog in Oekraïne en de snel oplopende rente en inflatiecijfers werden er in 2022 tegen alle verwachtingen in maar liefst 8.360 fusies en overnames gedaan in ondernemend Nederland, een groei van zo’n zestien procent. Met name het laatste kwartaal van 2022 stuwde het totaal richting het record. Het vierde kwartaal was namelijk goed voor 3.045 overnames, ruim een derde van het totaal. Zo zien we al drie jaar op rij een forse plus in het aantal overnametransacties in het MKB.

Maar in 2023 lijkt er toch een einde te zijn gekomen aan de forse groei van de afgelopen jaren. Momenteel staat de teller van het CBS na drie kwartalen op ‘slechts’ 3.755 transacties. Zelfs met een laatste kwartaal dat ook maar enigszins in de buurt komt van Q4-2022, zit een nieuw record er niet in.

Kopersmarkt

Daarbij moet de kanttekening geplaatst worden dat het CBS alle fusies en overnames in Nederland registreert; van de bakker op de hoek tot het beursgenoteerde Philips. Kijken we naar de markt van bedrijven met een omzet tussen de 0,5 en 30 miljoen euro, dan zijn de cijfers iets anders. In de eerste helft van 2023 steeg namelijk het aantal verkooptransacties met dertien procent ten opzichte van de tweede helft van 2022, volgens de 274 Nederlandse fusie- en overnameadvieskantoren die deelnemen aan de Overname Barometer, het periodieke onderzoek van Brookz en Dealsuite naar cijfers en trends in de Nederlandse overnamemarkt.

Toch lijkt in het tweede half jaar van 2023 het aantal overnames voor deze categorie bedrijven af te vlakken. Het uitdagende economisch klimaat, mede als gevolg van de oplopende inflatie en rentestijgingen, zorgt voor een rem. Transacties duren langer en we zien een verschuiving van een oververhitte verkopersmarkt – wat jarenlang het geval was – naar een kopersmarkt.

Stonden er drie jaar geleden gemiddeld meer dan tien geïnteresseerde kopers in de rij voor een bedrijf, dat aantal is nu flink gedaald. Volgens de Overname Barometer waren er in 2022 gemiddeld 7,7 geïnteresseerde kopers per onderneming, in 2023 was dit al gezakt naar gemiddeld 5,9. Het aantal geïnteresseerden per aangeboden bedrijf is nog altijd op een hoog niveau. Evenals de huidige huizenmarkt, waar de vraag het aanbod nog altijd overschrijdt, stond de verkoper in een luxepositie. Maar huizen staan momenteel langer te koop, en hetzelfde geldt voor bedrijven. Voor goede bedrijven staan kopers nog steeds in de rij, maar over de hele linie gezien zijn kopers een stuk kritischer geworden.

Lees het volledige artikel op Brookz.nl: https://bit.ly/4b6xFRr

Meer informatie?